KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

Đã có kết quả tác phẩm chọn Triển Lãm

THÔNG BÁO SỐ 3

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 185 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1294 tác phẩm

KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

Đã có kết quả tác phẩm chọn Triển Lãm

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ