KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

Hội đồng Giám khảo

1. NSNA Đào Tiến Đạt, EVAPA, UV BCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Nguyễn Xuân Chính, AVAPA - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Bá Hảo, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Nguyễn Viết Rừng, AVAPA - Thành viên
5. NSNA Bùi Đăng Thanh, AVAPA - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 237 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1503 tác phẩm

Hội đồng Giám khảo

1. NSNA Đào Tiến Đạt, EVAPA, UV BCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Nguyễn Xuân Chính, AVAPA - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Bá Hảo, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Nguyễn Viết Rừng, AVAPA - Thành viên
5. NSNA Bùi Đăng Thanh, AVAPA - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ