DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phan Trung Sơn

Thanh Hóa

0

2

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

8

3

Nguyễn Văn Dũng

Thừa Thiên Huế

0

4

Nguyễn Xuân Thao

Thừa Thiên Huế

8

5

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

0

6

Nguyễn Văn Giới

Thanh Hóa

4

7

Nguyễn Hoàng

Quảng Trị

0

8

Đậu Đình Hà

Hà Tĩnh

0

9

Nguyen Thi Thanh Nha

Thừa Thiên Huế

0

10

Nguyễn Đạo

Nghệ An

0

11

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

8

12

Đinh Ngọc Hoàng Lâm

Quảng Bình

3

13

Nguyễn Hữu Trung

Nghệ An

0

14

Nguyễn Nhân Mùi

Nghệ An

6

15

Nguyễn Hữu Đính

Thừa Thiên Huế

8

16

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

8

17

Hồ Xuân Thành

Nghệ An

0

18

Nguyễn Khoa Huy

Thừa Thiên Huế

0

19

Nguyễn Duy Sơn

Nghệ An

3

20

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

8

21

Bùi Hoài Bắc

Thanh Hóa

2

22

Nguyễn Hồng Thủy

Thanh Hóa

7

23

Trương Hồng Tân

Quảng Trị

8

24

Cao Nguyễn Xuân Đạt

Thừa Thiên Huế

8

25

Bùi Ngọc Tâm

Quảng Trị

0

26

Lê Quốc Hưng

Thanh Hóa

0