THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

30/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1130 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 173 tác giả

Địa phương: 6 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Thừa Thiên Huế

0

2

Nguyễn Đức Phước

Nghệ An

8

3

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

8

4

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

8

5

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

8

6

Phan Nhật Quang

Quảng Trị

8

7

Lý Quang Thiện

Quảng Trị

3

8

Nguyễn Thanh Thái

Quảng Trị

1

9

Nguyễn Thanh Thái

Quảng Trị

0

10

Hà Vũ Linh

Hà Tĩnh

5

11

Vũ Đình Sơn

Thanh Hóa

0

12

Ngô Thanh An

Thanh Hóa

8

13

Nguyễn Văn Thắng

Thanh Hóa

8

14

Nguyễn Đăng Việt

Thanh Hóa

8

15

Đinh Giao Hữu

Quảng Trị

8

16

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

8

17

Lê Phước Thành

Quảng Trị

8

18

Nguyễn Ngọc Cường

Nghệ An

8

19

Nguyễn Đăng Hạnh

Thừa Thiên Huế

8

20

Nguyễn Thanh Thái

Quảng Trị

0

21

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

8

22

Nguyễn Xuân Hữu Tâm

Thừa Thiên Huế

8

23

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

8

24

Đặng Thiện Chân

Hà Tĩnh

8

25

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

8

26

Hồ Cầu

Quảng Trị

0

27

Đậu Thanh Bình

Hà Tĩnh

8

28

Võ Xuân Toàn

Thanh Hóa

6

29

Lê Khánh Thành

Hà Tĩnh

3

30

Hồ Sỹ Long

Nghệ An

8

31

Nguyễn Trình

Quảng Trị

3

32

Phan Trung Sơn

Thanh Hóa

8

33

Bùi Khánh Toàn

Quảng Trị

8

34

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

8

35

Lê Công Minh

Thừa Thiên Huế

6

36

Dangbanhl@gmail.com

Hà Tĩnh

8

37

Cao Văn Tỉnh

Quảng Trị

8

38

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

8

39

Nguyen Van Dung

Thừa Thiên Huế

8

40

Trịnh Xuân Lục

Thanh Hóa

8

41

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

8

42

Vũ Thái Quảng

Nghệ An

5

43

Nguyễn Văn Đạo

Nghệ An

5

44

Trần Văn An

Quảng Bình

8

45

Nguyễn Anh Dũng

Nghệ An

8

46

Đỗ Thế Tứ

Thanh Hóa

8

47

Đồng Xuân Thành

Thanh Hóa

8

48

Hoàng Văn Tân

Quảng Trị

8

49

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

8

50

Phan Thi Xuan Mai

Thừa Thiên Huế

8