DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Đinh Giao Hữu

Quảng Trị

1

2

Đoàn Văn Vuóng

Thừa Thiên Huế

1

3

Thắng Ks

Quảng Trị

8

4

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Quảng Trị

8

5

Lê Quang Diện

Hà Tĩnh

7

6

Nguyễn Anh Dũng (bút Danh: Quang Dũng)

Nghệ An

4

7

Anhducproktv@gmail.com

Hà Tĩnh

6

8

Nguyễn Thanh Hải

Hà Tĩnh

3

9

Đậu Đình Hà

Hà Tĩnh

0

10

Nguyễn Xuân Hữu Tâm

Thừa Thiên Huế

1

11

Nguyễn Văn Đạo

Nghệ An

0

12

Trà Minh Thiet

Quảng Trị

7

13

Lê Ngọc Tú

Quảng Trị

3

14

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

2

15

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

8

16

Dương Văn Bảy

Hà Tĩnh

8

17

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

6

18

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

1

19

Nguyễn Cao Cường

Hà Tĩnh

4

20

Nguyễn Hữu Trung

Nghệ An

1

21

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

1

22

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

2

23

Nguyễn Duy Sơn

Nghệ An

1

24

Phạm Văn Trường

Hà Tĩnh

1

25

Dungngnvn2@gmail.com

Thừa Thiên Huế

0

26

Nguyễn Đăng Hạnh

Thừa Thiên Huế

1

27

Võ Thành Vinh

Nghệ An

6

28

Lưu Trọng Thắng

Thanh Hóa

2

29

Trần Văn Yên (cảnh Yên)

Nghệ An

0