DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phan Trung Sơn

Thanh Hóa

8

2

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

8

3

Nguyễn Văn Dũng

Thừa Thiên Huế

8

4

Nguyễn Xuân Thao

Thừa Thiên Huế

8

5

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

8

6

Nguyễn Văn Giới

Thanh Hóa

4

7

Nguyễn Hoàng

Quảng Trị

1

8

Đậu Đình Hà

Hà Tĩnh

8

9

Nguyen Thi Thanh Nha

Thừa Thiên Huế

8

10

Nguyễn Đạo

Nghệ An

8

11

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

8

12

Đinh Ngọc Hoàng Lâm

Quảng Bình

6

13

Nguyễn Hữu Trung

Nghệ An

8

14

Nguyễn Nhân Mùi

Nghệ An

6

15

Nguyễn Hữu Đính

Thừa Thiên Huế

8

16

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

8

17

Hồ Xuân Thành

Nghệ An

8

18

Nguyễn Khoa Huy

Thừa Thiên Huế

8

19

Nguyễn Duy Sơn

Nghệ An

8

20

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

8

21

Bùi Hoài Bắc

Thanh Hóa

8

22

Nguyễn Hồng Thủy

Thanh Hóa

8

23

Trương Hồng Tân

Quảng Trị

8

24

Cao Nguyễn Xuân Đạt

Thừa Thiên Huế

8

25

Bùi Ngọc Tâm

Quảng Trị

8

26

Lê Quốc Hưng

Thanh Hóa

8

27

Lưu Trọng Thắng

Thanh Hóa

8

28

Lê Thanh Thu

Quảng Bình

8

29

Nguyễn Xuân Mạnh

Thanh Hóa

0

30

Nguyễn Hải An

Thanh Hóa

5

31

Lương Hữu Hùng

Thanh Hóa

2

32

Nguyễn Văn Thắng

Thanh Hóa

6

33

Trần Anh Đức

Hà Tĩnh

6

34

Lê Tiến Dũng

Thanh Hóa

8

35

Phan Xuân Mai

Thừa Thiên Huế

8

36

Ngô Thanh An

Thanh Hóa

7

37

Đinh Giao Hữu

Quảng Trị

8

38

Nguyễn Văn Kỳ Lân

Thừa Thiên Huế

5

39

Phạm Quốc Đàn

Nghệ An

8

40

Võ Văn Minh Quân

Thừa Thiên Huế

5

41

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

1

42

Cao Trọng Bằng

Nghệ An

8

43

Hồ Ngọc Sơn

Thừa Thiên Huế

8

44

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

8

45

Nguyễn Quốc Vượng

Quảng Bình

3

46

Võ Văn Thanh

Quảng Trị

8

47

Phan Tất Lành

Nghệ An

8

48

Võ Thành Vinh

Nghệ An

8

49

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

8

50

Phan Đức Thắng

Thanh Hóa

8