DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

8

2

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

7

3

Nguyễn Văn Thắng

Thanh Hóa

6

4

Nguyễn Ngọc Cường

Nghệ An

0

5

Trần Văn An ( Hoàng An)

Quảng Bình

1

6

Nguyễn Văn Dũng

Thừa Thiên Huế

0

7

Vũ Thái Quảng

Nghệ An

0

8

Le Nam

Hà Tĩnh

0

9

Nguyễn Đăng Ban

Hà Tĩnh

0

10

Lê Quang Diện

Hà Tĩnh

1

11

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

2

12

Đinh Giao Hữu

Quảng Trị

8

13

Hà Vũ Linh

Hà Tĩnh

8

14

Nguyễn Hữu Hải

Thanh Hóa

0

15

Nguyễn Anh Dũng (quang Dũng)

Nghệ An

4

16

Nguyễn Đăng Hạnh

Thừa Thiên Huế

0

17

Nguyễn Văn Úy

Quảng Bình

3