DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Bùi Hồng Nhi

Thanh Hóa

4

2

Bùi Hùng Cường

Quảng Bình

8

3

Bùi Khánh Toàn (Bùi Duy Toàn)

Quảng Trị

8

4

Bùi Ngọc Vinh

Thừa Thiên Huế

3

5

Cao Văn Tỉnh

Quảng Trị

8

6

Đặng Thị Tuyết Mai

Thừa Thiên Huế

8

7

Đặng Thiện Chân

Hà Tĩnh

8

8

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

8

9

Đậu Đình Hà

Hà Tĩnh

8

10

Đậu Hồng Sơn

Nghệ An

6

11

Đậu Thanh Bình

Hà Tĩnh

8

12

Đinh Giao Hữu

Quảng Trị

8

13

Đinh Nho Lý

Hà Tĩnh

8

14

Đỗ Minh Thắng

Quảng Trị

8

15

Đỗ Thế Tứ

Thanh Hóa

8

16

Đoàn Tiến Hành

Quảng Bình

8

17

Đoàn Văn Quang

Nghệ An

7

18

Dương Văn Bảy

Hà Tĩnh

8

19

Hà Vũ Linh

Hà Tĩnh

8

20

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

8

21

Hồ Lan

Nghệ An

8

22

Hồ Mạnh Hùng

Nghệ An

7

23

Hồ Ngọc Sơn

Thừa Thiên Huế

8

24

Hồ Thanh Thọ

Quảng Trị

8

25

Hồ Thanh Thoan

Quảng Trị

8

26

Hồ Trần Minh Quang

Nghệ An

1

27

Hồ Văn Các

Nghệ An

8

28

Hồ Xuân Thành

Nghệ An

8

29

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

8

30

Hoàng Lê Táo

Quảng Trị

8

31

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

8

32

Hoàng Văn Tân

Quảng Trị

6

33

Hoàng Viết Thoại

Quảng Bình

6

34

Huỳnh Nam

Hà Tĩnh

8

35

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

8

36

Lê Bá Dũng

Thanh Hóa

8

37

Lê Công Bình

Thanh Hóa

8

38

Lê Đình Thám

Thanh Hóa

8

39

Lê Đức Hùng

Hà Tĩnh

8

40

Lê Đức Thành

Quảng Bình

8

41

Lê Hạc

Thanh Hóa

8

42

Lê Khánh Thành

Hà Tĩnh

8

43

Le Manh Thang

Nghệ An

8

44

Lê Nhật Quang

Thừa Thiên Huế

8

45

Lê Phước Thành

Quảng Trị

3

46

Lê Quang Diện

Hà Tĩnh

8

47

Lê Quang Dũng

Nghệ An

8

48

Lê Quang Lâm

Thanh Hóa

8

49

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

3

50

Lê Thanh Thu

Quảng Bình

8