THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

30/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1130 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 173 tác giả

Địa phương: 6 tỉnh/thành

» KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 27 năm 2020 trân trọng chúc mừng các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm. BTC sẽ gửi email thông báo đến cho các tác giả có tác phẩm được chọn vào lúc 21:30 ngày 8/8/2020.

Trong thời gian chưa tổ chức triển lãm, đề nghị các tác giả không được công bố tác phẩm được chọn của mình lên mạng xã hội. BTC có quyền hủy tác phẩm nếu tác giả vi phạm.

Các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ tạm dừng việc phóng rọi ảnh.

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

STT

TÁC GIẢ

TỈNH/THÀNH

1

Đậu Đình Hà

Hà Tĩnh

2

Hà Vũ Linh

Hà Tĩnh

3

Nguyễn Thanh Hải

Hà Tĩnh

4

Lê Khánh Thành

Hà Tĩnh

5

Phạm Như Chiến

Hà Tĩnh

6

Lê Quang Diện

Hà Tĩnh

7

Trần Đức Chung

Hà Tĩnh

8

Trần Đình Hướng

Hà Tĩnh

9

Trần Nhật Linh

Hà Tĩnh

10

Nguyễn Cảnh Hùng

Nghệ An

11

Ngô Văn Dương

Nghệ An

12

Nguyễn Văn Đạo

Nghệ An

13

Nguyễn Đức Phước

Nghệ An

14

Đoàn Văn Quang

Nghệ An

15

Nguyễn Duy Sơn

Nghệ An

16

Hồ Hải Đăng

Nghệ An

17

Vũ Thanh Hải

Nghệ An

18

Lê Mạnh Thắng

Nghệ An

19

Hồ Sỹ Long

Nghệ An

20

Lê Quang Dũng

Nghệ An

21

Phạm Quốc Đàn

Nghệ An

22

Nguyễn Trung Kiên

Nghệ An

23

Từ Thành

Nghệ An

24

Vương Hồng Hải

Nghệ An

25

Vũ Thái Quảng

Nghệ An

26

Đoàn Ngọc Bội

Quảng Bình

27

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

28

Trần Văn An

Quảng Bình

29

Lê Đức Thành

Quảng Bình

30

Nguyễn Thành Vương

Quảng Bình

31

Phạm Văn Thức

Quảng Bình

32

Nguyễn Xuân Trung

Quảng Trị

33

Hồ Cầu

Quảng Trị

34

Phan Nhật Quang

Quảng Trị

35

Lê Phước Thành

Quảng Trị

36

Nguyễn Văn Hoan

Quảng Trị

37

Trương Hồng Tân

Quảng Trị

38

Hồ Thanh Thọ

Quảng Trị

39

Trương Thị Thu Ba

Quảng Trị

40

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

41

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

42

Ngô Thanh An

Thanh Hóa

43

Lê Công Bình

Thanh Hóa

44

Nguyễn Thế Dung

Thanh Hóa

45

Phan Trung Sơn

Thanh Hóa

46

Nguyễn Thành Trung

Thanh Hóa

47

Nguyễn Anh Huấn

Thanh Hóa

48

Lê Bá Dũng

Thanh Hóa

49

Lê Đình Thám

Thanh Hóa

50

Lưu Trọng Thắng

Thanh Hóa

51

Lê Văn Đức

Thanh Hóa

52

Nguyễn Xuân Quý

Thanh Hóa

53

Phan Đức Thắng

Thanh Hóa

54

Trương Bá Vinh

Thanh Hóa

55

Nguyễn Hồng Thủy

Thanh Hóa

56

Đỗ Thế Tứ

Thanh Hóa

57

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

58

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

59

Đặng Tuyết Mai

Thừa Thiên Huế

60

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

61

Nguyen Van Dung

Thừa Thiên Huế

62

Lương Thanh Hải

Thừa Thiên Huế

63

Lê Quý Trọng

Thừa Thiên Huế

64

Lê Văn Minh

Thừa Thiên Huế

65

Lê Công Minh

Thừa Thiên Huế

66

Vĩnh Hướng

Thừa Thiên Huế

67

Lê Nhật Quang

Thừa Thiên Huế

68

Nguyễn Khoa Huy

Thừa Thiên Huế

69

Minh Ngo Thanh

Thừa Thiên Huế

70

Tôn Nữ Ngọc Mai

Thừa Thiên Huế

71

Văn Đình Huy

Thừa Thiên Huế

72

Phan Thi Xuan Mai

Thừa Thiên Huế