DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Trần Nhật Linh

Hà Tĩnh

7

182

Hoàng Thùy Dung

Nghệ An

8

183

Võ Xuân Toàn

Thanh Hóa

6

184

Lê Quang Vinh

Nghệ An

7

185

Nguyễn Tiến Chương

Hà Tĩnh

5

186

Nguyễn Mạnh Linh

Nghệ An

8

187

Nguyễn Bắc Hạnh

Hà Tĩnh

7

188

Nguyễn Hữu Khanh

Hà Tĩnh

8

189

Đặng Thái Bình

Thừa Thiên Huế

5

190

Lê Thám (lê Đình Thám)

Thanh Hóa

8

191

Nguyễn Đăng Văn

Thanh Hóa

0

192

Nguyễn Phước Lành

Nghệ An

5

193

Đại Toàn

Thanh Hóa

7

194

Nguyễn Thị Minh Lộc

Nghệ An

2

195

Truongvung

Thừa Thiên Huế

8

196

Trần Giang Nam

Hà Tĩnh

8

197

Trần Bình An

Quảng Bình

8

198

Nguyễn Đức Thành

Nghệ An

8

199

Lê Thanh Tùng

Quảng Bình

8

200

Lê Thành Trung

Nghệ An

3

201

Nguyễn Huy

Quảng Bình

8

202

Trần Nguyên Cường

Quảng Bình

7

203

Ngô Đình Xuân

Quảng Bình

0

204

Ngô Đình Xuân

Quảng Bình

8

205

Mai Thanh Luân

Quảng Trị

0

206

Ngô Thanh Tuấn

Hà Tĩnh

0

207

Liêu Bảo Việt

Quảng Bình

5

208

Hồ Đức Việt

Nghệ An

8

209

Đinh Minh Thanh

Quảng Bình

8

210

Nguyễn Văn Lâm

Thanh Hóa

0

211

Mai Thế Hoàng

Quảng Trị

0

212

Phạm Ánh Quyền

Quảng Bình

8

213

Lê Tuấn

Quảng Bình

8

214

Lê Bảo Nam

Thừa Thiên Huế

1

215

Trần Đình Huê

Quảng Bình

8

216

Lê Thuyền

Hà Tĩnh

1