DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Xuân Quý

Thanh Hóa

8

146

Nguyen Thi Thanh Nha

Thừa Thiên Huế

6

147

Phương Hoan(nguyễn Văn Hoan)

Quảng Trị

8

148

Nguyễn Đình Thông

Hà Tĩnh

8

149

Phan Thanh Hùng

Hà Tĩnh

0

150

Lê Công Điền

Quảng Trị

7

151

Nguyen Chi Thanh

Quảng Trị

5

152

Hạnh Vinh

Hà Tĩnh

6

153

Hồ Thanh Thọ

Quảng Trị

8

154

Nguyen Cao Cuong

Hà Tĩnh

8

155

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thanh Hóa

0

156

Phạm Quốc Đàn

Nghệ An

8

157

Hồ Thanh Thoan

Quảng Trị

8

158

Trương Thị Ba

Quảng Trị

8

159

Nguyễn Hữu Thành

Hà Tĩnh

8

160

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thanh Hóa

8

161

Nguyễn Ngọc Lân

Quảng Trị

6

162

Dương Xuân Lộc

Hà Tĩnh

8

163

Dương Minh Hà

Hà Tĩnh

7

164

Trịnh Xuan Lục

Thanh Hóa

0

165

Nguyễn Anh Huấn( Nguyễn Huấn)

Thanh Hóa

0

166

Nguyễn Cảnh Hùng

Nghệ An

8

167

Trần Giang Nam

Hà Tĩnh

0

168

Thanh Hải

Nghệ An

8

169

Nguyễn Thế Dung

Thanh Hóa

3

170

Lê Quang Lâm (lâm Thường)

Thanh Hóa

8

171

Hồng Nhi

Thanh Hóa

5

172

Nguyên Xuân Nhường

Nghệ An

6

173

Trịnh Xuân Lục

Thanh Hóa

4

174

Nguyễn Quang Vinh

Hà Tĩnh

8

175

Lưu Trọng Thắng

Thanh Hóa

8

176

Hồ Văn Phú

Quảng Trị

8

177

Thế Nghĩa

Hà Tĩnh

8

178

Hồ Hải Đăng

Nghệ An

8

179

Lê Thị Hồng Thuận

Nghệ An

4

180

Trần Đình Hướng

Hà Tĩnh

8