DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Quang Dũng (nguyễn Anh Dũng)

Nghệ An

8

110

Nguyễn Bách Chiến

Quảng Bình

8

111

Lê Đức

Thanh Hóa

8

112

Đoàn Văn Quang

Nghệ An

8

113

Nguyễn Thị Trà Phương

Hà Tĩnh

4

114

Trương Bá Vinh

Thanh Hóa

8

115

Vũ Lâm Thảo

Thanh Hóa

8

116

Lê Đình Hùng

Hà Tĩnh

6

117

Phạm Văn Thức

Quảng Bình

8

118

Nguyễn Thành Vương

Quảng Bình

8

119

Hoàng Hải Đăng

Nghệ An

0

120

Nguyễn Đăng Việt

Nghệ An

5

121

Phan Thanh Hùng

Hà Tĩnh

5

122

Đặng Thiện Chân

Hà Tĩnh

8

123

Lê Huy Hoàng Hải

Thừa Thiên Huế

8

124

Văn Hoàng Trung

Nghệ An

1

125

Đậu Đình Hà

Hà Tĩnh

8

126

Trần Tố

Nghệ An

8

127

Phan Trung Việt

Thừa Thiên Huế

3

128

Trần Thanh Yên

Nghệ An

8

129

Trần Đức Chung

Hà Tĩnh

8

130

Hồ Hữu Định

Nghệ An

8

131

Tôn Nữ Ngọc Mai

Thừa Thiên Huế

0

132

Tôn Nữ Ngọc Mai

Thừa Thiên Huế

7

133

Nguyễn Đạo

Nghệ An

0

134

Nguyễn Văn Hoành

Nghệ An

8

135

Võ Thành Vinh

Nghệ An

3

136

Lê Công Bình

Thanh Hóa

8

137

Dương Văn Kiện - Nghệ Danh Văn Kiện

Hà Tĩnh

5

138

Phan Linh Châu

Hà Tĩnh

6

139

Nguyễn Phúc Thị Xuân Lê

Thừa Thiên Huế

4

140

Phúc Kế

Nghệ An

8

141

Nguyễn Đăng Ban

Hà Tĩnh

6

142

Trần Văn Yên- Nghệ Danh: Cảnh Yên

Nghệ An

8

143

Hồ Văn Các

Nghệ An

8

144

Trần Liên Chương

Thanh Hóa

8