DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Lê Phú Nam

Hà Tĩnh

4

74

Ngô Thanh Minh

Thừa Thiên Huế

8

75

Bùi Ngọc Vinh

Thừa Thiên Huế

6

76

Nguyen Xuan Huu Tam

Thừa Thiên Huế

8

77

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

8

78

Lý Quang Thiện

Quảng Trị

5

79

Vương Hồng Hải

Nghệ An

8

80

Nguyễn Trung Kiên

Nghệ An

8

81

Đặng Tuấn Anh

Nghệ An

5

82

Nguyễn Duy Sơn

Nghệ An

7

83

Hồ Thị Mỹ Hằng

Thừa Thiên Huế

8

84

Phạm Như Chiến (minh Chiến)

Hà Tĩnh

8

85

Nhật Thanh ( Hồ Xuân Thành )

Nghệ An

8

86

Nguyễn Tấn Anh Phong

Thừa Thiên Huế

8

87

Lê Công Minh

Thừa Thiên Huế

2

88

Nguyễn Quang Thuyết

Thừa Thiên Huế

7

89

Cao Văn Tỉnh

Quảng Trị

8

90

Lê Thanh Thu

Quảng Bình

8

91

Huỳnh Nam

Hà Tĩnh

8

92

Phạm Công Lý

Quảng Bình

8

93

Nguyễn Hữu Hài .

Thừa Thiên Huế

8

94

Chế Quang Hậu

Thừa Thiên Huế

3

95

Ngô Thanh An

Thanh Hóa

8

96

Phan Xuân Hoà

Hà Tĩnh

8

97

Phan Thị Xuân Mai

Thừa Thiên Huế

8

98

Nguyễn Trung Hoa

Quảng Bình

8

99

Lê Khắc Thanh

Thừa Thiên Huế

8

100

Phan Trung Sơn

Thanh Hóa

8

101

Vũ Thành Đồng

Thanh Hóa

8

102

Hoàng Tuấn Kiệt

Quảng Trị

8

103

Hồ Sỹ Sô

Quảng Trị

4

104

Hoàng Văn Tân

Quảng Trị

8

105

Lê Quang Dũng

Nghệ An

8

106

Ngô Trí Hưng

Nghệ An

7

107

Đặng Việt Hùng

Thừa Thiên Huế

3

108

Trần Hải

Thanh Hóa

8