DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Lương Thanh Hải

Thừa Thiên Huế

8

38

Lê Văn Minh

Thừa Thiên Huế

8

39

Lê Đức Thành

Quảng Bình

8

40

Lại Đức Bản

Quảng Bình

6

41

Hoàng An

Quảng Bình

8

42

Phan Nhật Quang

Quảng Trị

8

43

Phan Đức Toán

Quảng Trị

8

44

Bùi Khánh Toàn

Quảng Trị

8

45

Nguyễn Thanh Hải

Hà Tĩnh

8

46

Trần Nguyễn Hoàng

Quảng Bình

6

47

Văn Đình Huy

Thừa Thiên Huế

8

48

Mạnh Hùng

Nghệ An

8

49

Trương Hồng Tân

Quảng Trị

8

50

Trương Hồng Tân

Quảng Trị

0

51

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

8

52

Nguyễn Huy Tùng

Hà Tĩnh

5

53

Nguyễn Khoa Huy

Thừa Thiên Huế

8

54

Nguyễn Anh Huấn

Thanh Hóa

8

55

Nguyễn Tiến Trình

Quảng Trị

8

56

Bùi Hùng Cường

Quảng Bình

8

57

Nguyễn Đức Phước

Nghệ An

8

58

Lương Nam Nhật Long

Thừa Thiên Huế

7

59

Hồ Sỹ Long

Nghệ An

8

60

Hoàng Xuân Dục

Thừa Thiên Huế

8

61

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

5

62

Phan Xuân Hoà

Hà Tĩnh

0

63

Lê Mạnh Thắng

Nghệ An

8

64

Nguyễn Anh Tuấn

Thanh Hóa

5

65

Hồ Ngọc Sơn

Thừa Thiên Huế

8

66

Dương Văn Bảy

Hà Tĩnh

8

67

Nguyễn Văn Kỳ Lân

Thừa Thiên Huế

4

68

Chu Trọng Tuấn

Nghệ An

8

69

Lê Hạc

Thanh Hóa

8

70

Đỗ Duy Hùng

Thanh Hóa

0

71

Nguyễn Văn Kỳ Lân

Thừa Thiên Huế

3

72

Trần Anh Đức

Hà Tĩnh

7