DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

0

2

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

0

3

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

8

4

Đặng Châu Anh Phong

Thừa Thiên Huế

0

5

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

8

6

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

0

7

Lê Quang Diện

Hà Tĩnh

7

8

Trần Công Việt

Hà Tĩnh

0

9

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

1

10

Lê Bá Dũng

Thanh Hóa

0

11

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

8

12

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

7

13

Lê Hợi

Thanh Hóa

3

14

Nguyen Van Dung

Thừa Thiên Huế

0

15

Phan Văn Báu

Quảng Bình

8

16

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

8

17

Lê Quý Trọng

Thừa Thiên Huế

0

18

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

0

19

Nguyễn Ngọc Cường

Nghệ An

0

20

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

8

21

Nguyễn Hữu Đính

Thừa Thiên Huế

0

22

Lê Nhật Quang

Thừa Thiên Huế

8

23

Nguyễn Minh Hòa

Thừa Thiên Huế

6

24

Nguyễn Đăng Hạnh

Thừa Thiên Huế

0

25

Nguyễn Văn Dũng

Quảng Trị

0

26

Đậu Thanh Bình

Hà Tĩnh

1

27

Vũ Thái Quang

Nghệ An

2