DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Btc Test

Thừa Thiên Huế

1

2

Nguyễn Đình Chiến

Thừa Thiên Huế

0

3

Nguyen Van Dung

Thừa Thiên Huế

0

4

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

8

5

Phan Nhật Quang

Quảng Trị

0

6

Phan Đức Toán

Quảng Trị

0

7

Hoàng Tuấn Kiệt

Quảng Trị

0

8

Trần Đại Nhân

Quảng Trị

0

9

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

4

10

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

0

11

Phan Văn Trung

Thừa Thiên Huế

0

12

Nguyễn Ngọc Toàn

Thừa Thiên Huế

0

13

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

5

14

Văn Đình Huy

Thừa Thiên Huế

0

15

Lê Công Điền

Quảng Trị

0

16

Nguyen Ngoc Huy

Thừa Thiên Huế

0

17

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

0

18

Thọ Hồ Thanh

Hà Tỉnh

0

19

Hồ Thanh Thọ

Quảng Trị

0

20

Võ Ngọc Cảm

Hà Tỉnh

0

21

Nguyễn Đức Phước

Nghệ An

1

22

Trần Quang Long

Quảng Bình

2

23

Trần Thị Hoa

Thanh Hóa

0

24

Hồ Sỹ Long

Nghệ An

0

25

Cao Văn Tỉnh

Quảng Trị

0