DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Anh Đức

Hà Tĩnh

7

2

Nguyễn Phương Lan

Hà Tĩnh

3

3

Lê Anh Thi

Hà Tĩnh

8

4

Huỳnh Nam

Hà Tĩnh

1

5

Nguyễn Ánh Dương

Hà Tĩnh

8

6

Đậu Thanh Bình

Hà Tĩnh

6

7

Quang Vinh

Hà Tĩnh

7

8

Lưu Tất Thắng

Hà Tĩnh

8

9

Nguyễn Đình Nghĩa

Hà Tĩnh

6

10

Trần Đức Chung

Hà Tĩnh

8

11

Trần Đình Hướng

Hà Tĩnh

8

12

Trần Nhật Linh

Hà Tĩnh

8

13

Dương Văn Bảy ( Văn Bảy )

Hà Tĩnh

8

14

Trần Công Việt

Hà Tĩnh

8

15

Phan Xuân Hòa

Hà Tĩnh

2

16

Hoa Phan Xuân

Hà Tĩnh

6

17

Dương Xuân Lộc ( Dương Kim Lộc)

Hà Tĩnh

8

18

Minh Quang

Nghệ An

6

19

Nguyễn Cảnh Hùng

Nghệ An

8

20

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

8

21

Chu Trọng Tuấn

Nghệ An

8

22

Nguyễn Văn Đạo

Nghệ An

8

23

Nguyễn Thành

Nghệ An

8

24

Nguyễn Đức Phước

Nghệ An

8

25

Đoàn Văn Quang

Nghệ An

7

26

Trần Duy Ngoãn

Nghệ An

8

27

Nguyễn Duy Sơn

Nghệ An

8

28

Hồ Hải Đăng

Nghệ An

8

29

Hồ Lan

Nghệ An

8

30

Hồ Sỹ Hùng

Nghệ An

4

31

Ngô Trí Hưng

Nghệ An

8

32

Hồ Sỹ Long

Nghệ An

8

33

Mạnh Hùng

Nghệ An

8

34

Nhật Thanh ( Hồ Xuân Thành )

Nghệ An

8

35

Trần Thanh Yên

Nghệ An

8

36

Nguyễn Quốc Hoàng

Nghệ An

6