DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Thừa Thiên Huế

0

2

Lê Thắng

Nghệ An

8

3

Đoàn Văn Quang

Nghệ An

8

4

Nguyễn Minh Hòa

Thừa Thiên Huế

8

5

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

8

6

Nguyễn Đăng Hạnh

Thừa Thiên Huế

8

7

Lê Thám

Thanh Hóa

4

8

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

8

9

Lê Anh Thi

Hà Tỉnh

8

10

Nguyễn Quang Dũng (nguyễn Anh Dũng)

Nghệ An

8

11

Quý Mai Viên

Thừa Thiên Huế

8

12

Hồ Sỹ Minh

Nghệ An

8

13

Hoàng Hữu Tư

Thừa Thiên Huế

8

14

Nguyễn Văn Dũng

Thừa Thiên Huế

8

15

Đoàn Hồng Trinh

Quảng Bình

2

16

Phan Hiếu Trung Anh

Quảng Bình

0

17

Lê Thị Dược

Quảng Bình

0

18

Lê Thanh Bình

Quảng Bình

8

19

Trần Hoàng Hải

Thừa Thiên Huế

4

20

Lê Quang Vinh

Nghệ An

8

21

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

8

22

Hoàng Viết Thoại

Quảng Bình

7

23

Dương Văn Bảy

Hà Tỉnh

8

24

Nguyen Huu Thanh

Thừa Thiên Huế

4

25

Nguyễn Khoa Huy

Thừa Thiên Huế

8

26

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

8

27

Nguyễn Đình Chiến

Thừa Thiên Huế

8

28

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

8

29

Nguyen Huu Hai

Thừa Thiên Huế

8

30

Lê Quang Diện

Hà Tỉnh

8

31

Lê Nhật Quang

Thừa Thiên Huế

8

32

Đinh Nho Lý

Hà Tỉnh

8

33

Hoàng Thùy Dung

Nghệ An

8

34

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

8

35

Lê Quý Trọng

Thừa Thiên Huế

8

36

Nguyễn Tiến Trình

Quảng Trị

8