DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

0

2

Nguyễn Lương Sáng

Quảng Bình

8

3

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

8

4

Đặng Châu Anh Phong

Thừa Thiên Huế

8

5

Hoàng Đình Kiệt

Quảng Trị

8

6

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

8

7

Lê Quang Diện

Hà Tĩnh

8

8

Trần Công Việt

Hà Tĩnh

8

9

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

8

10

Lê Bá Dũng

Thanh Hóa

8

11

Hồ Đình Chiến

Nghệ An

8

12

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

7

13

Lê Hợi

Thanh Hóa

5

14

Nguyen Van Dung

Thừa Thiên Huế

8

15

Phan Văn Báu

Quảng Bình

8

16

Nguyễn Văn Trực

Thừa Thiên Huế

8

17

Lê Quý Trọng

Thừa Thiên Huế

8

18

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

8

19

Nguyễn Ngọc Cường

Nghệ An

8

20

Trịnh Hoàng Tân

Quảng Trị

8

21

Nguyễn Hữu Đính

Thừa Thiên Huế

8

22

Lê Nhật Quang

Thừa Thiên Huế

8

23

Nguyễn Minh Hòa

Thừa Thiên Huế

8

24

Nguyễn Đăng Hạnh

Thừa Thiên Huế

8

25

Nguyễn Văn Dũng

Quảng Trị

6

26

Đậu Thanh Bình

Hà Tĩnh

8

27

Vũ Thái Quảng

Nghệ An

6

28

Nguyễn Trung Thịnh

Thừa Thiên Huế

8

29

Đinh Giao Hữu

Quảng Trị

8

30

Vĩnh Hướng

Thừa Thiên Huế

8

31

Lê Khánh Thành

Hà Tĩnh

8

32

Dinh Nho Lý

Hà Tĩnh

8

33

Dang Tuyet Mai

Thừa Thiên Huế

8

34

Hồ Cầu

Quảng Trị

6

35

Đỗ Xuân Tứ

Thanh Hóa

8

36

Bùi Liên Nam

Thanh Hóa

8