THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

30/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1130 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 173 tác giả

Địa phương: 6 tỉnh/thành

» KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM GIẢI THƯỞNG

HUY CHƯƠNG VÀNG
 
 
HCV: Kình ngư - Nguyễn Thành Vương - Quảng Bình
 
HUY CHƯƠNG BẠC
 
 
HCB: Chân dung COVID-19 - Minh Ngo Thanh - Thừa Thiên Huế
 
 
HCB: Vũ điệu mùa ruốc - Nguyễn Thanh Hải - Hà Tĩnh
 
 
HUY CHƯƠNG ĐỒNG
 
 
HCĐ: Khám phá hang Tiên 2 - Nguyễn Văn Hải - Quảng Bình
 
 
 
HCĐ: Lên nụ xùe hoa - Nguyễn Thế Dung - Thanh Hóa
 
 
 
HCĐ: Hè Về Trên Sông Hương Huế - Minh Ngo Thanh - Thừa Thiên Huế
 
KHUYẾN KHÍCH
 
 
KK: Bình yên xóm Đảo - Nguyễn Cảnh Hùng - Nghệ An
 
 
 
KK: Hạnh phúc - Hồ Hải Đăng - Nghệ An
 
 
 
KK: Tĩnh và Động - Nguyễn Xuân Trung - Quảng Trị
 
 
 
KK: Cánh Hoa Biển - Vĩnh Hướng -Thừa Thiên Huế
 
 
 
KK: Giờ nước rút ở đầm An Cư - Phan Thi Xuan Mai - Thừa Thiên Huế