THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

30/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1130 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 173 tác giả

Địa phương: 6 tỉnh/thành

» Hội đồng giám khảo

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, E.VAPA/G, UVBCH - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Hoàng Ngọc Thạch, E.VAPA - Thành viên

3. NSNA Nguyễn Tất Bê, E.VAPA/G - Thành viên

4. NSNA Nguyễn Viết Rừng, A.VAPA - Thành viên

5. NSNA Trịnh Ngân Liên, A.VAPA - Thành viên