DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Ngô Xuân Tình

Thừa Thiên Huế

1

218

Lê Xuân Hiếu

Quảng Bình

8

219

Nguyễn Hoàng Linh

Quảng Bình

8

220

Ngô Thị Thủy

Nghệ An

0

221

Từ Thành

Nghệ An

6

222

Nguyễn Ngọc Trang

Thừa Thiên Huế

1

223

Trần Ngô Mỹ Hạnh

Quảng Bình

8

224

Lâm Đức Mạnh

Nghệ An

2

225

Lưu Tất Thắng

Hà Tĩnh

6

226

Nguyễn Hương Trang

Quảng Bình

8

227

Lê Đức Lộc

Hà Tĩnh

0

228

Nguyễn Thị Mai Xuân

Quảng Bình

8

229

Lê Đăng Trinh

Nghệ An

1

230

Hoàng Ngọc Hân

Quảng Trị

3

231

Trần Duy Ngoãn

Nghệ An

8

232

Nguyễn Trọng Sách

Nghệ An

8

233

Nguyễn Ánh Dương

Hà Tĩnh

0

234

Ngô Hoa

Nghệ An

7

235

Hồ Hải Lâm

Nghệ An

8

236

Nguyễn Văn Đạo (nguyễn Đạo)

Nghệ An

8

237

Luong Sỹ Phú

Nghệ An

3