THÔNG BÁO SỐ 2

THÔNG BÁO SỐ 2

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Lần thứ 25 năm 2018 tại Thừa Thiên Huế

 

Kính gửi:    - Tỉnh uỷ

- Uỷ ban Nhân dân

                                      - Ban Tuyên giáo

                                      - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                                      - Hội  (Liên hiệp) Văn học Nghệ thuật

                                      Tỉnh .................

 

Tiếp theo thông báo số 51/TB-LHKV-NA ngày 27/3/2018 về Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 25 năm 2018 tại Thừa Thiên Huế, nhằm tạo điều kiện cho các nhà nhiếp ảnh trong khu vực giao lưu, tham dự chấm ảnh công khai vòng chọn giải thưởng của Liên hoan, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tổ chức chấm chọn trực tiếp bộ ảnh giải tại Thành phố Huế bằng ảnh giấy. Hình thức chấm ảnh online chỉ thực hiện đến vòng chọn ảnh triển lãm.

          Để thuận tiện cho việc triển lãm và chấm giải, đề nghị mỗi tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm in phóng mỗi tác phẩm 2 ảnh, cỡ giấy 30x45cm gửi về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh mình. Các Hội VHNT tỉnh tập hợp ảnh, kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm gửi về Ban tổ chức chuẩn bị cho việc triển lãm theo địa chỉ:

         Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

          Địa chỉ: 26 Lê Lợi - TP Huế.

Điện thoại liên hệ: 0234. 3823238

- Hạn chót nhận ảnh để trưng bày triển lãm và chấm giải:  05/9/2018

- Chấm giải công khai: sáng 17/9/2018, tại thành phố Huế

- Trao giải và khai mạc triển lãm: 18/9/2018, tại thành phố Huế

Trân trọng cảm ơn !

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 185 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1294 tác phẩm