KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

Danh sách tác phẩm chọn Triển lãm - > Xem tại đây

Kết quả chấm ảnh vòng 1 -> Xem tại đây

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 185 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1294 tác phẩm