Hội đồng Giám khảo

1. NSNA Đào Tiến Đạt, EVAPA, UV BCH  - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Nguyễn Xuân Chính, AVAPA   - Thành viên

3. NSNA Nguyễn Bá Hảo, EVAPA   - Thành viên

4. NSNA Nguyễn Viết Rừng, AVAPA  - Thành viên

5. NSNA Bùi Đăng Thanh, AVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 237 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1503 tác phẩm