Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị

Địa chỉ: 46 Hùng Vương Thị Xã Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại liên hệ: 0233 3552 796

Thời gian liên hệ: Giờ hành chính

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 063.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 176 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1245 tác phẩm