Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 26 Lê Lợi, Tp.Huế

Điện thoại liên hệ: 0234 3823238

Thời gian liên hệ: Giờ hành chính

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 0263.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 237 tác giả, 6 tỉnh/thành và 1503 tác phẩm